1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок лип. 22

PDF Друк e-mail

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Міжнародна громадська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» є міжнародною добровільною самоврядною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання співпрацювати для реалізації статутних завдань організації.

Метою діяльності організації є: захист соціальних, економічних, культурних та інших законних інтересів осіб, які постраждали від націонал-соціалізму під час Другої Світової війни, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів, сприяння соціальній підтримці і здійсненню заходів щодо покращення їх якості життя, матеріального становища, впровадження соціально-психологічних знань в життя людей для побудови здорового та безпечного їх життя, підвищення громадянської свідомості та розбудови громадського суспільства, сприяння зміцненню взаєморозуміння і співробітництва між народами, толерантності в суспільстві.

Завдання та основні форми діяльності організації:

  • розробка та реалізація гуманітарних програм і проектів в межах затверджених напрямків діяльності в інтересах постраждалих під час Другої Світової війни від націонал-соціалізму, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів;
  • участь у наданні медико-соціальної, фінансової та іншої гуманітарної допомоги громадянам, постраждалим під час Другої Світової війни від націонал-соціалізму, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів;
  • здійснення заходів, спрямованих на збереження історичної пам’яті через увічнення пам’ятних місць і об’єктів, які мають відношення до злочинів націонал-соціалізму і тоталітарних режимів, а також підтримку наукових досліджень і видавничої діяльності про злочинний характер націонал-соціалізму, невільницьку та примусову працю, про Другу світову війну і тоталітарні режими;
  • реалізація проектів щодо спільної загальнокорисної діяльності молодих людей різних націй з метою виховання їх в дусі демократії, громадянської сміливості, толерантності, подолання екстремізму, насилля і тероризму, донесення до свідомості молодих поколінь пам’яті про війну та нацистську окупацію і тоталітарні режими;
  • організація різноманітних міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів та ведення інформаційної діяльності, що стосується дослідження джерел, характерних рис і наслідків існування нацизму і тоталітарних режимів, а також потреб взаєморозуміння між народами;
  • організація різних форм волонтерської діяльності для забезпечення опіки над особами, які потребують сторонньої допомоги;
  • організація видання мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, фонограм, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, присвячених увічненню пам'яті жертв війни і тоталітарних режимів.